Az iskola dolgozói

Iskolánk vezetősége

Horváth Lajos  biológia-földrajz szakos tanár

intézményvezető

 

Loch Ildikó  matematika-fizika szakos tanár

intézményvezető-helyettes

 

Tantestületünk

Balázsné Pintér Rita tanító, fejlesztő pedagógus

Csékei Marianna  magyar-történelem szakos tanár, napközis

Dobosné Varró Anna tanító

Dr. Horváth Tivadarné fizika-kémia szakos tanár, napközis

Harapu-Kiss Tünde német-történelem szakos tanár

Kereszturi László biológia-testnevelés szakos tanár

Molnár Katalin biológia-földrajz szakos tanár, napközis

Sánta Lajos matematika-kémia-informatika szakos tanár

Sántáné Magda Márta tanító

Siposné Bányai Ildikó magyar-német szakos tanár

Stumpfné Vass Violetta tanító, magyar szakos tanár, napközis

Szántó Edit tanító

 

Óraadó tanáraink

Bakos Péterné                                   angol

Lipovszky-Drescher Mária               rajz

Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra   ének

Kiss-Németh Anna                            logopédus

Sárffi Mariann                                   gyógytestnevelő

Juhos Anna                                       gyógypedagógus

Steierleinné Nagy Tünde                 gyógypedagógus

               

Pedagógiai munkát segítő dolgozóink

Filepné Kovács Julianna   könyvtáros

Pálffyné Szabó Ida              pedagógiai asszisztens

Tóthné Bőczi Ildikó             iskolatitkár

Scherné Bácsi Mónika       takarító

Farkas Ferencné                 takarító

Takács Jánosné                   takarító


2018-07-02

Napközis tábor első napja (5 hetes)

A tanév programja :


Digitális napló :


Digitális témahét


Fenntarthatósági témahét


BAFIT


A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány


BUSZMENETREND :


HATÁRTALANUL :


Német +


NYÁRI TÁBOROK 2017: