Iskolánk bemutatása

 

 

Német nemzetiségi nyelvet tanító iskolánk évről-évre több és több környékbeli településről bejáró kisdiákot vonz. Tizennyolc településről 80 fő ingázik, hogy a zánkai tanulókkal együttesen biztonságos, gyermekszerető közegben, sikeresen eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. Az elmúlt években iskolánk kiérdemelte a feléje megnyilvánuló fokozottabb érdeklődést. Tanulóink az egyéni törődést biztosító kis létszámú osztályokban szereznek további tanulmányaikhoz biztos alapokat.
Továbbtanulási eredményeink kiválóak. Az iskolánkat elhagyó diákok döntő része érettségit adó középiskolában tanul tovább, legjobbjaink pedig megállják a helyüket az országosan is számon tartott gimnáziumokban (veszprémi Lovassy, balatonalmádi kéttannyelvű, győri bencés, Fasori Gimnázium, Pápai Református, szombathelyi premontrei, veszprémi Padányi, veszprémi Vetési, balatonfüredi Lóczy, tapolcai Batsányi), illetve más középiskolák speciális tagozatain. A különféle központi mérések (monitor vizsgálat, szaktárgyi-, kompetencia mérések, központi felvételi vizsgák) rendre az igazolják, hogy iskolánk a falusi és kisvárosi iskolákat messze megelőzve, a megyeszékhelyek és a budapesti iskolák átlagszintjén teljesít. Végzős tanulóink nagy arányban tesznek sikeres alapfokú német nyelvvizsgát. Tanulóink eredményes német kapcsolatot ápolnak a bajor Willanzheim iskolásaival. 2007 nyarától erdélyi testvérkapcsolatot is működtetünk (Aranyosszék-Kövend). Diákjaink hatodik osztálytól kezdődően - a szülők döntése alapján - fakultatív angol oktatásban részesülhetnek. Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulási zavarokkal küzdő tanulóinkra. Különóra keretében fejlesztő pedagógus, logopédus és gyógypedagógus alkalmazásával szeretnénk segíteni ezeken a gyerekeken, óriási terhet levéve ezzel a szülők válláról.
Iskolánk 1998-ban felvette a zánkai temetőben nyugvó, Pilvax körös '48-as honvéd költő, Bozzay Pál nevét.
Jól képzett, gyerekeket szerető, lelkes pedagógusaink rengeteg tanórán kívüli tevékenységet is vállalnak. Nívós iskolai ünnepségeink, kulturális- és sportversenyeink, gazdag szakköri programajánlatunk minden tanulónk számára cselekvő részvételt és élményt jelent. Nyári táboraink, a tanulmányi kirándulások, az úszásoktatás és a színházlátogatások nagyon népszerűek tanulóink körében. A kerületi, megyei és országos szaktárgyi-, sport és kulturális versenyeken szép eredményeket érünk el. A Balaton-felvidéki Iskolák Találkozójának első alkalommal történő színvonalas megrendezésével, és az ott elért eredményeinkkel elismerő visszhangot váltottunk ki a térségben, a gyerekek és felnőttek körében egyaránt. Az igazi vonzerőt azonban iskolánk fesztelen légköre, kiváló hangulata jelenti, ahol a pedagógusok és gyerekek - a magas követelményszint és a problémák ellenére - többnyire eredményesen együttműködnek. Büszkék vagyunk kiváló sportolóinkra, sakkozóinkra és - az iskola 2/3-át mozgósító - néptáncosainkra, képzőművészeinkre, zeneiskolásainkra!
Iskolaépületünk tágas, biztonságot nyújtó udvarával, napközijével, jó színvonalú étkezéssel is csábítja a környező települések tanulóifjúságát. A nyelvek és a számítástechnikai ismeretek sikeres elsajátítását korszerűen felszerelt nyelvi labor és számítástechnikai terem segíti. Önerőből épült, korszerű tornatermünket 2010-ben adtuk át.


2021-01-29

A félévi értesítők kiadása

2021-03-31

Utolsó tanítási nap a tavaszi szünet előtt

2021-04-12

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap

A tanév programja :


Digitális napló :


NYÁRI TÁBOROK 20202019 Nemzetiségi német tábor


BAFIT


A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány


BUSZMENETREND :


2018 Nyári német táborok


HATÁRTALANUL :Német +